Z-teszt vs T-teszt

A Z-teszteket akkor alkalmazzák, ha nagy mintaméretünk van, vagy ha ismert a populáció szórása. Ilyen esetben a minta átlagának mintavételi eloszlása ​​normális eloszlást követ.

Ha azonban a minta mérete kicsi, akkor az z-tesztek nem alkalmazhatók s -kal, az eloszlás már nem normális. Ha a populációs variancia ismeretlen, akkor a minta varianciáját felhasználva kell megbecsülnünk a populáció szórását, és ilyen esetekben a z-tesztek általában nem túl pontosak. Mindkét esetben t-tesztet fogunk használni. A mintavételi eloszlás ebben az esetben várhatóan a t-eloszlást követi, amelynek vastagabb farka van a normál eloszláshoz képest.

Z-statisztika és T-statisztika p-értékének kiszámítása egy táblázatból:

Egy tipikus z-táblázatban az adott z-statisztikának megfelelő valószínűségi érték a görbe alatti területet jelöli a z-statisztikai értéktől balra.

Míg a t-tábla esetében az adott t-statisztikának megfelelő valószínűségi érték a görbe alatti területet jelöli a t-statisztikai értéktől jobbra.