Wat is Null & amp; Alternatieve hypothese

Hypothese is een proces van uitleggen op basis van beperkt bewijs. Als het onderzoek niet is voltooid en bewezen, wordt onze verklaring een hypothese genoemd.

Laten we dit begrijpen met een heel eenvoudig voorbeeld. Stel dat ik een hypothese presenteer dat fruit op warmere plaatsen groter is. Dat betekent dat er een verband is tussen warmere plaatsen en vruchtmaat. Het kan waar of onwaar zijn, maar totdat het nog niet is bewezen, wordt het een hypothese genoemd.

Wat is de NULL-hypothese in dit voorbeeld?

In feite is het op p osite van wat we proberen te bewijzen. Dus de NULL-hypothese is in dit geval – er is geen verband tussen warmere plaatsen en fruit. We duiden het aan als Ho.

Wat is de alternatieve hypothese in dit voorbeeld?

Er is een verband tussen warmere plaatsen en vruchtmaat. Het wordt aangeduid met H1.