Waar zijn de moedige leiders?

Merriam Webster definieert moed als “mentale of morele kracht om te wagen, vol te houden en gevaar, angst of moeilijkheden te weerstaan”.

Terwijl ik uitkijk over het landschap van onze cultuur, ontbreekt er iets. Iets dat hard nodig is. Waar zijn de moedige leiders?

Moedige leiders erkennen de realiteit van vandaag en roepen ons op voor een betere, hoopvollere morgen.

Moedige leiders leiden vanuit hoop, niet vanuit angst.

Moedige leiders proberen macht te geven, niet te overweldigen.

Moedige leiders gaan niet achteruit als ze met tegenspoed worden geconfronteerd, ze gaan door naar het goede.

Courageous leiders geven niet toe aan roddels, kritiek of nee-zeggers, ze staan ​​op de waarheid.

Moedige leiders zijn responsief, niet resistent.

Moedige leiders weten wanneer ze moeten spreken en wanneer ze moeten zitten en luisteren.

Moedige leiders geloven dat iedereen ertoe doet, iedereen kan spelen, iedereen is capabel.

Moedige leiders verdelen niet, ze verenigen zich.

Moedige leiders zijn veilig, zelfverzekerd en nederig.

Moedige leiders zijn bevrijders, geen onderdrukkers.

Moedige leiders zijn er voor anderen, niet voor zichzelf.

Moedige leiders blaffen geen bevelen, ze vechten samen met hun mensen.

Moedige leiders hebben niets te bewijzen, niets te verliezen, niets te verbergen.

Moedige leiders vechten voor het hoogst mogelijke welzijn van degenen die ze leiden.

Onze scholen, onze bedrijven, onze steden, ons land en onze wereld zijn wanhopig op zoek naar moedige leiders. Wie zal er opstaan? Wie beantwoordt de oproep?