Python 3.9’da Önekleri ve Sonekleri Kaldırmak için Yeni Dize Yöntemleri

removeeprefix () – lstrip (), removeesuffix – rstrip ()

Python 3.9’da yeni dize yöntemleri

Python 3.9’da, yeni dize yöntemleri removeeprefix () ve removeesuffix () tanıtıldı.

Bu hikayede anlatılan konular

removeeprefix () – lstrip ()
removeesuffix () – rstrip ()
Python 3.9’dan önce önek ve soneki kaldırmanın farklı yolları

removeeprefix () – lstrip ()

removeeprefix ()

str.removeprefix(prefix)

lşerit ()

str.<”lstripchars])

Örnek 1: “abc” önekini dizeden kaldırın

Örnek 2: removeeprefix () ‘in parametreleri bir alt dize olarak kabul edilir. Ancak lstrip () parametreleri bir dizi karakter olarak kabul edilir.

Örnek 3: önekini kaldır bir önekin birden çok kopyasını kaldırmaz. Ancak lstrip (), bir önekin birden çok kopyasını kaldırır

Örnek 4 : Parametreden lstrip () 'de bahsedilmiyorsa, baştaki beyaz boşlukları kaldıracaktır. Ancak, removeeprefix () parametresinden bahsedilmiyorsa, TypeError'ı yükseltecektir

Örnek 5: Bahsedilen parametre dizenin başında bulunamazsa, her iki yöntem de dizenin bir kopyasını döndürür

removeesuffix () - rstrip ()

removeesuffix ()

str.<”kaldırmak içinsuffix)

rstrip ()

str.<”rstripchars])

Dizenin sondaki karakterleri kaldırılmış bir kopyasını döndür. karakterler bağımsız değişkeni, kaldırılacak karakter kümesini belirten bir dizedir. Atlanırsa veya Yok ise, karakterler bağımsız değişkeni varsayılan olarak beyaz boşlukları kaldırır. chars bağımsız değişkeni bir son ek değildir; bunun yerine, değerlerinin tüm kombinasyonları çıkarılır. -Python dokümanları

Örnek 1: Öneki kaldırın <”“abc” dizeden

Örnek 2: removeesuffix () 'in parametreleri bir alt dize olarak kabul edilir. Ancak rstrip () parametreleri bir dizi karakter olarak kabul edilir.

Örnek 3: kullanıcıyı kaldır sonekin birden çok kopyasını kaldırmaz. Ancak rstrip() son ekin birden çok kopyasını kaldırır.

Örnek 4 : Parametreden rstrip () içinde bahsedilmezse, sondaki beyaz boşlukları kaldırır. Ancak, removeesuffix () 'de parametreden bahsedilmezse, TypeError'ı yükseltecektir

Örnek 5: Bahsedilen parametre dizenin sonunda bulunamazsa, her iki yöntem de dizenin bir kopyasını döndürür

Python 3.9'dan önce ön eki ve soneki kaldırmanın farklı yolları

1. Re.sub () kullanma

Son eki kaldırma

pattern = r ”abc $” → Dizenin "abc" ile bitip bitmediğini kontrol eder
$ → dize.

s2 = re.sub (desen, "", s1) → Desen eşleşirse, alt dizeyi boş bir dizeyle değiştirir.

Ön eki kaldırma

pattern = r ”^ abc” → dizenin "abc" ile başlayıp başlamadığını kontrol eder

^ → dizenin başlangıcını belirtir

s2 = re.sub (desen, "", s1) → Desen eşleşirse, alt dizeyi boş bir dizeyle değiştirir.

2. Str.startswith () kullanarak

Dize "abc" ile başlıyorsa, bu alt dizeyi "" (boş dize) ile değiştireceği anlamına gelir
count = 1 bunun yalnızca bir örneği Bahsedilen alt dize, boş bir dizeyle değiştirilir.

3. Str.endswith () kullanarak

python 3.9'da, removeesuffix () ve removeeprefix () yöntemleri, dizeden son ekin ve ön ekin kaldırılmasını kolaylaştırır.

Sonuç

Kaynaklar

KEP-616