Çeviri: Chimamanda Ngozi Adichie’nin notu

Bu sadece bir çeviri, onunla hiçbir ilgim yok.

Pek çok arkadaş bu notu okumak istedi ama İngilizce bilmiyorlardı. Aslında bende de yok ama derslerimden biri olarak tercüme etmeye karar verdim çünkü bir süredir yalnız İngilizce çalışıyorum ve bunun iyi bir egzersiz olacağını düşündüm. .

Unutmayın: Konuyu o konuştu, ben sadece tercüme ettim, bu yüzden onunla hiçbir ilgim yok ve anlayışınız için teşekkür ederim. Hadi:

AÇIKLAMA: Açıklığa kavuşturma

Nijerya’da LGBTQ haklarını savunduğum için çok fazla düşmanlık konusuna sahip olduğum için b ‘ye sahip olduğum için,’ trans fobik. ‘

Nijerya’da LGBTQ haklarını savunduğum için bir dizi husumete maruz kaldıktan sonra, kendimi “transfobik” olarak adlandırılırken savunma konumunda buluyorum.

İlk düşüncem şuydu: Biri bunu nasıl düşünebilir?

O versiyonumdan hoşlanmadım. “Irkçı değilim, medeni hakları destekledim” diyen beyaz bir insan gibi hissettim.
Çünkü gerçek şu ki, genel olarak LGBTQ haklarını desteklerken birinin trans fobik olabileceğini düşünüyorum.

İlk düşüncem şuydu: Biri bunu nasıl düşünebilir?

O versiyonumdan hoşlanmıyorum. “Ben ırkçı değilim, medeni hakları destekledim” diyen beyaz bir insan gibi görünüyor.
Gerçek şu ki, herkesin genellikle LGBTQ haklarını desteklerken transfobik olabileceğini düşünüyorum.

Ve bu yüzden savunuculuğumu bir kenara bırakmak ve düşüncelerimi netleştirmek istiyorum. Tam olarak anlaşıldığımdan emin olmak için.

Ve sonra savunmamı bir kenara bırakmak ve düşüncelerimi netleştirmek istiyorum. Tamamen anladığımdan emin olmak için.

Bir röportajda, trans kadınların trans kadınlar olduğunu, erkek olarak doğdukları için dünyanın erkeklere sunduğu ayrıcalıklardan yararlanan insanlar olduklarını ve bu tecrübeyi söylemememiz gerektiğini söyledim. Kadın olarak doğan kadınların oranı, trans kadınların deneyimiyle aynı.

Bir röportajda trans kadınların trans kadın olduğunu, erkek olarak dünyaya geldiklerinde dünyanın erkeklere delege ettiği ayrıcalıklardan yararlanan insanlar olduklarını ve deneyimlerini söylemememiz gerektiğini söyledim. kadın doğmuş kadın, trans kadınlarla aynı deneyimdir.

Bu birçok insanı üzdü ve endişelerinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Cinsiyet hakları konusunda bu garip konumda olduğumu ve bu nedenle kelimelerimin otomatik olarak içe aktarıldığını anlıyorum.

Pek çok insanı üzdü ve bu endişelerin geçerli olduğunu düşünüyorum. Cinsiyet haklarının “sesi” olarak garip bir konumda olduğumu fark ettim ve bu otomatik olarak sözlerime aktarılıyor.

Bence, trans kadınların da kadın olarak doğmuş kadınlar gibi kadın olduğunu söyleme dürtüsü, trans sorunlarını ana akım haline getirme ihtiyacından kaynaklanıyor. Çünkü onları ana akım haline getirerek yaşadıkları birçok baskıyı azaltabiliriz.
Ama bu bana samimiyetsiz geliyor. Niyet iyi ama strateji doğru değil. Çeşitlilik, bölünme anlamına gelmek zorunda değildir.

Bence, trans kadınların da kadın olarak doğmuş kadınlar gibi kadın olduğunu söyleme dürtüsü, trans sorunlarını popüler hale getirme ihtiyacından kaynaklanıyor. Çünkü onu popüler hale getirerek, bu deneyimin birçok baskısını azaltabiliriz.
Ama bu pek samimi değil. Niyet iyi ama strateji doğru değil. Çeşitlilik, bölünme anlamına gelmek zorunda değildir.

Çünkü trans kadınlara yönelik şiddete karşı çıkarken aynı zamanda farklılıkları kabul edebiliriz. Çünkü farklılıkları kabul ederken aynı zamanda destekleyici de olmalıyız. Çünkü destekleyici olmak adına her şeyin aynı olduğu konusunda ısrar etmemize gerek yok. Çünkü cinsiyeti tek ve özcü bir şeye indirgeme riskiyle karşı karşıyayız.

Çünkü hem trans kadınlara yönelik şiddete son verebilir hem de farklılıkları kabul edebiliriz. Çünkü biz destekçiyken farklılıkları fark edebilmeliyiz. Çünkü taraftar olmak adına hepsinin aynı olduğu konusunda ısrar etmemize gerek yok. Çünkü cinsiyeti benzersiz ve özcü bir düzeye indirme riskiyle karşı karşıyayız.

Belki de trans kadınların trans kadın ve cis kadınların cis kadın olduğunu ve hepsinin kadın olduğunu söylemeliydim. “Cis” kelimesi, kelime dağarcığımın organik bir parçası olmaması dışında. Ve muhtemelen çoğu insan tarafından anlaşılmayacaktır.

Belki de trans kadınların trans kadın ve cis kadınların cis kadın olduğunu ve bunların hepsinin kadın olduğunu söylemeliydim. “Cis” kelimesinin kelime dağarcığımın organik bir parçası olmaması dışında. Ve muhtemelen çoğu insan tarafından anlaşılmayabilir.

Çünkü “trans” ve “cis” demek, kadın doğmuş kadınlar ile birini veya diğerini yükseltmeden geçiş yapan kadınlar arasında bir ayrım olduğunu kabul ediyor, bu da benim açımdan buydu.

Çünkü “trans” ve “cis” derken, kadın doğmuş kadınlar ile birini veya diğerini yükselterek geçiş yapan kadınlar arasında bir ayrım olduğunu anlıyoruz, benim açımdan bu.

Trans bireylerin haklarını savunuyorum ve savunmaya devam edeceğim. Yalnızca yaşadıkları şiddet yüzünden değil, aynı zamanda oldukları gibi olmayı hak eden eşit insanlar oldukları için.

Trans bireylerin haklarını savundum ve savunmaya devam edeceğim. Yalnızca yaşadıkları şiddet nedeniyle değil, aynı zamanda insan oldukları ve oldukları gibi olmayı hak ettikleri için.

Trans kadınların cinsiyet deneyimleriyle kadın olarak doğan kadınların toplumsal cinsiyet deneyimleriyle çatışmamamız gerektiğini söylememin, bir deneyimin diğerinden daha önemli olduğunu öne sürüyormuşum gibi göründüğünü görüyorum. Ya da trans kadınların deneyimleri, kadın olarak doğan kadınlara göre daha az geçerli.

Trans kadınların toplumsal cinsiyet deneyimlerini kadın doğmuş kadınlarınkilerle karşılaştırmamamız gereken çizgimin, bir deneyimin diğerinden daha önemli olduğunu öne sürüyormuşum gibi gelebileceğini görüyorum. Ya da trans kadınların deneyimleri, kadın doğmuş kadınların deneyimlerinden daha az geçerli.

Hiç sanmıyorum – Trans kadınların, kadın olarak doğan kadınların olmadığı yönlerden savunmasız olabileceğini biliyorum. Bu yine, farklılıkları inkar etmemek için bir nedendir.

Düşündüğüm şey bu değil – Trans kadınların, kadın olarak doğan kadınların olmadığı şekillerde savunmasız olabileceğini biliyorum. Yine, farklılıkları inkar etmemenin nedeni budur.

Bu neden önemli?
Çünkü mesele cinsiyet.

Neden önemli?
Cinsiyetle ilgili olduğu için.

Toplumsal cinsiyet, görünüşümüzden veya nasıl tanımladığımızdan ya da nasıl hissettiğimizden değil, dünyanın bize nasıl davrandığından kaynaklanan bir sorundur.

Cinsiyet, nasıl göründüğümüzden, nasıl tanımladığımızdan veya hissettiğimizden değil, dünyanın bize nasıl davrandığından dolayı bir sorundur.

Kızlar, kendilerini küçültmek, erkek egolarına hitap etmek, vücutlarını utanç depoları olarak düşünmek gibi benlik algılarına zararlı şekillerde sosyalleşirler. Yetişkin kadınlar olarak, pek çok kadın bu sosyal koşullanmanın çoğunun üstesinden gelmek, öğrenmek için mücadele ediyor.

Kızlar, kimlik duygularına zarar verecek şekillerde sosyalleştirilir – kendilerini azaltmak, erkek egosunu tatmin etmek, vücutlarının utanç deposu olduğunu düşünmek. Yetişkin kadınlar olarak, bu sosyal şartlanmanın üstesinden gelmek ve birçok şeyi unutmak için çok mücadele ediyoruz.

Trans kadın, erkek olarak doğan ve geçiş yapmadan önce dünya tarafından erkek muamelesi gören bir kişidir. Bu, dünyanın erkeklere tanıdığı ayrıcalıkları deneyimledikleri anlamına geliyor. Bu, cinsiyet karmaşasının acısını veya kendilerine ait olmayan bedenlerde yaşarken hissettiklerinin karmaşık karmaşıklıklarını görmezden gelmez.

Trans kadın, bir erkek olarak doğan ve geçişten önce dünya tarafından erkek muamelesi gören bir kişidir. Bu, dünyanın erkeklere verdiği ayrıcalıkları deneyimledikleri anlamına gelir. Bu, cinsiyet karmaşasının acısını veya size ait olmayan bir bedende yaşıyor gibi hissetmenin zor karmaşıklıklarını göz ardı etmez.

Çünkü toplumsal ayrıcalıkla ilgili gerçek, meselenin nasıl hissettiğinle ilgili olmadığıdır. (Irkçılık karşıtı beyazlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde hâlâ ırk ayrıcalığından yararlanmaktadır). Bu, dünyanın size nasıl davrandığı, içselleştirdiğiniz ve özümsediğiniz ince ve çok ince olmayan şeyler hakkında.

Çünkü sosyal ayrıcalıklarla ilgili gerçek, bunların nasıl hissettiğinle ilgili olmadığıdır. (Irkçılık karşıtı insanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde hâlâ ırk ayrıcalıklarından yararlanmaktadır). Bu, dünyanın size nasıl davrandığı, içselleştirdiğiniz ve emdiğiniz ince ve ince şeyler hakkında.

Bu, trans kadınların erkek çocukken zorluk çekmedikleri anlamına gelmez. Ancak kadın olarak doğmaya özgü bu özel zorlukları yaşamadılar ve bu önemli çünkü bu deneyimler kadın olarak doğan yetişkin kadınların dünyayla nasıl etkileşim kurduğunu şekillendiriyor.

Bu, trans kadınların erkek çocukken zorluk yaşamadıkları anlamına gelmez. Ancak kadın olarak doğmanın belirli ve belirli zorluklarından geçmiyorlar ve bu önemli çünkü bu deneyimler, kadın doğmuş yetişkin kadınların dünyayla etkileşim biçimini şekillendiriyor.

Ve insan olmak, deneyimlerinizin karmaşık bir karışımı olmak olduğundan, erkek olarak doğduklarının trans kadınlar olarak cinsiyet deneyimleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söylemek samimiyetsizliktir.

Ve insan, deneyimlerinin karmaşık bir karışımı olduğu için, erkek olarak doğmanın trans kadınlar olarak cinsiyet deneyimlerini etkilemediğini söylemek samimi değildir.

Elbette bireysel farklılıklar var. Ancak her zaman bireysel farklılıklar vardır. Bireysel farklılıklar olsa da, insanlık tarihinin gerçeği, kadınların bir grup olarak erkeklere tabi muamelesi gördüğünü bilerek “kadın sorunları” ndan söz ediyoruz.

Elbette bunlar bireysel farklılıklar. Ancak bunlar her zaman bireysel farklılıklardır. Bireysel farklılıklar olsa da, insanlık tarihinin gerçeğinin, kadınların bir grup olarak erkeklere tabi muamelesi gördüğünü bilerek “kadın kuralları” ndan bahsediyoruz.

Ve biz, erkeklerin bireysel olarak farklı olduğunu, ancak bir grup olarak erkeklere yine de dünya tarafından ayrıcalıklar verildiğini kabul eden erkek ayrıcalığından bahsediyoruz.

Ve bireysel erkeklerin farklı olduğunu, ancak bir grup olarak dünyanın erkeklere ayrıcalıklar verdiğini kabul eden erkek ayrıcalığından bahsediyoruz.

Feminizmi Feminizmler olarak düşünüyorum. Irk ve sınıf, toplumsal cinsiyet deneyimimizi şekillendirir. Cinsellik, toplumsal cinsiyet deneyimimizi şekillendirir. Bu yüzden trans kadınların trans kadın olduğunu düşündüğümü söylediğimde, trans kadınları küçültmek ya da dışlamak değil, niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun, kadın doğan kadınlarla aynı olmaları konusunda ısrar edemeyeceğimizi söylemek.
İkisinin de aynı olduğu konusunda ısrar etmemiz gerektiğini de sanmıyorum.

Feminizmi Feminizmler olarak düşünüyorum. Irk ve sınıf toplumsal cinsiyet deneyimlerimizi şekillendirir. Cinsellik, toplumsal cinsiyet deneyimlerimizi şekillendirir. Yani trans kadınların trans kadın olduğunu düşündüğümü söylediğimde, bu trans kadınları küçültmek ya da dışlamak değil, niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun, kadın doğmuş kadınlarla aynı olduklarında ısrar edemeyeceğimizi söylemektir. .
İkisinin de aynı olduğu konusunda ısrar etmemiz gerektiğini bile düşünmüyorum.

Farklı deneyimleri kabul etmek, daha akıcı ve dolayısıyla daha dürüst ve gerçek dünyaya daha doğru – cinsiyet kavramlarına doğru ilerlemeye başlamaktır.

Farklı deneyimlerin farkına varmak, daha akıcı ve dolayısıyla daha dürüst ve gerçek dünyaya doğru – cinsiyet kavramlarına doğru ilerlemeye başlamaktır.

~ CNA