Amfizem, nedenleri, belirtileri ve Tedavisi

FITNESSMADE 20 Aralık 2020

EMPHYSEMA

<Giriş:-

Amfizem (Yunanca “enflasyon” kelimesinden gelir), akciğerlerdeki hava keselerine (alveoller) zarar veren bir akciğer hastalığıdır. Amfizem, alveollerin (akciğerdeki hava keseleri) aşırı şişmesine bağlı olarak nefes darlığına neden olan uzun süreli, ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Amfizem, akciğerlerdeki milyonlarca küçük hava kesesinin iltihaplanarak elastikiyetini kaybeden duvarlarını etkiler ve bronşiyollerin çökmesine neden olur.

Sonuç olarak, hava b e , aşırı gerilen ve parçalanabilen hava torbalarında sıkışır ve bir kişinin normal amfizem nefes alma yeteneğini büyük ölçüde etkiler. kronik bronşit ile birlikte ve bu hastalıklara birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) denir.

NEDENLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

Amfizem şunlardan dolayı gelişir:

Bu faktörler, gelişen amfizemdeki değişikliği artırır:

EMFİZEM TİPLERİ

Morfolojik olarak tanımlanan 3 amfizem türü sentriacinar, panacinar ve paraseptal’dır.

1. Centriacinar Amphysema: Centriacinar amfizem solunum bronşiyollerinde başlar ve periferik olarak yayılır. Santrilobüler amfizem olarak da adlandırılan bu form, uzun süredir sigara içimi ile ilişkilidir ve ağırlıklı olarak akciğerlerin üst yarısında bronşiyollerin yok edilmesini içerir, ancak alveolar kese sağlam kalır.

2. Panacinar Amfizem: Panacinar veya pan lobüler amfizemde, akciğerlerin alt yarısında solunum bronşiyolleri, alveolar kanallar ve alveolar tahribat vardır. panacinar amfizem genellikle homozigot alfa 1-antitripsin (AAT) eksikliği olan hastalarda görülür. Sigara içen insanlarda, akciğer tabanlarında fokal panacinar amfizem sentriacinar amfizeme eşlik edebilir.

3. Paraseptal Amfizem: Distal asiner amfizem olarak da bilinen paraseptal amfizem, tercihen distal hava yolu yapılarını, alveolar kanalları ve alveolar keseleri içerir. Süreç, akciğerlerin veya plevranın septaları etrafında lokalizedir. Hava akışı sıklıkla korunmasına rağmen, apikal büller spontan pnömotoraksa neden olabilir. Dev bül, bazen bitişik akciğer dokusunda şiddetli basıya neden olur.

KLİNİK BELİRTİLER

Amfizem genellikle yavaş gelişir. Amfizem semptomları başlangıçta hafiftir, ancak hastalık ilerledikçe giderek kötüleşir.

Erken belirtiler şunları içerir:

Hastalık ilerledikçe hasta yaşayabilir:

TANISAL DEĞERLENDİRME

TIBBİ YÖNETİM

Amfizem tedavisi birçok şekilde olabilir. Tedaviye farklı yaklaşımlar mevcuttur. Sigarayı bırakmak en önemli ve etkili tedavidir. Sadece sigarayı bırakmak, başladıktan sonra akciğer hasarının ilerlemesini durdurabilir. Solunumu iyileştirmek için kullanılan ilaçlar arasında bronkodilatörler, diüretikler ve kortikosteroidler bulunur. Solunum yolu enfeksiyonları ortaya çıktığında antibiyotikler verilebilir. Amfizemli kişilere grip ve zatürreye karşı aşılar önerilir.

1. Oksijen Tedavisi: Hastalık ilerledikçe, hastaların işlev görebilmesi için ilave oksijene ihtiyaç duyabilir. Genellikle gece kullanımıyla, sonra egzersizle başlar ve hastalık kötüleştikçe, rutin aktiviteler için gün boyunca oksijen kullanma ihtiyacı artar.

2. Bronkodilatör İlaçlar: Bronkodilatörler, bronşiyolleri çevreleyen düz kası gevşetmek ve solunum tüplerinin genişlemesine ve daha fazla hava akışına izin vermek için kullanılır. Bu ilaçlar, bir MDI (ölçülü doz inhaler) toz inhaler cihazları veya bir nebülizör makinesi kullanılarak solunabilir. Kısa etkili bronkodilatörler arasında albuterol, teofilin ve antikolinerjik ajan, ipratropium bromür bulunur. Uzun etkili ajanlar arasında salmeterol, formoterol ve tiotropium bulunur.

3. Sterodlar: Aerosol sprey olarak solunan steroidler, astım ve bronşit ile ilişkili amfizem semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Kortikosteroidler, solunum yollarının daralmasına neden olan birçok maddeyi engelleyerek kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilere yardımcı olabilir.

4. Antibiyotikler: Antibiyotikler, akut bronşit, zatürre ve grip gibi amfizemli kişilerde yaygın görülen solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için kullanılabilir.

5. Nefes Alma Teknikleri: Özel nefes alma yöntemleri ve teşvikli ve teşviksiz egzersizler. spirometre akciğerlere daha fazla hava girmesine yardımcı olabilir ve hapsolmuş havayı akciğerlerden dışarı çıkarabilir. Öksürük, derin nefes alma, diyaframdan nefes alma ve dudaktan büzülme teknikleri hastanın salgıları solumasına yardımcı olabilir.

6. Postural drenaj: Bu teknik, solunum yollarındaki salgıların giderilmesine yardımcı olur. Hasta, yer çekiminin akciğerin farklı kısımlarının boşaltılmasına yardımcı olmasına izin veren bir pozisyonda yatar. Bu genellikle hasta bir aerosol ilacı teneffüs ettikten sonra yapılır. Temel pozisyon, hastanın bir göğüs ile yatakta yatmasını ve yanlara sert bir şekilde oturmasını ve ön kollarının yerde durmasını içerir.

7. Göğüs perküsyonu: Bu teknik, bir bakıcının hastanın sırtını ve göğsünü hafifçe çırpmasını içerir. Kalın salgıları gevşetmeye yardımcı olabilir.

Amfizem İçin Homeopatik Tedavi

Homeopati, daha önce amfizemde meydana gelen zararı değiştiremez, ancak durumun daha fazla hareket etmesini engellemeye yardımcı olabilir. Solukluğun ve kesmenin yan etkileri, normal ilaçlarla harika bir şekilde yapılır. Amonyum Carb, Antimonium Arsenicosum, Arsenic Album, Lobelia Inflata, Silicea ve Ipecac amfizem için en iyi çözümlerdir.

1. Amonyum Carb – Amfizem için Üst Sınıf Tıp

Amonyum Carb, amfizemi tedavi etmek için belki de en iyi ilaçtır. Amonyum Carb, bir bireyin birkaç adım bile ilerlemekten solukluk hissettiği amfizem durumları için son derece değerlidir. Sıcak bir odada solukluk kötüleşir. Dışarıda solukluğu yatıştırır. Kesik, rahatsız edici nefes alma ile ortaya çıkabilir ve genellikle akşam saatlerinde kötüleşir. Göğüs, devam eden eksikliklerin yanında ağırdır.

2. Antimonium Arsenicosum – Aşırı Dispne ve Öksürük İçin

Antimonium Arsenicosum, amfizem için çokça gösterilen bir sonraki ilaçtır. En çok nefes darlığı ve kesilme ile birlikte amfizem durumlarında takdire şayan bir şekilde çalışır. Antimonium Arsenicosum gerektiren durumlarda, nefes almada güçlük en çok yemek yerken veya istirahatte hissedilir. Hack, çok fazla vücut sıvısı ve solukluk ile ortaya çıkıyor. Eksiklik yukarıdaki belirtilerle hissedilir Amfizem dışında, Arsenicosum ayrıca pnömoni, plevral radyasyon ve plörezi gibi diğer akciğer problemleri için de gösterilmiştir.

3. Arsenik Albümü – Nefes Darlığı ile Yoğun Anksiyete Ortaya Çıktığında

Arsenik Albümü, ciddi gerginlik ve solukluk ile ortaya çıktığında amfizem için yararlı bir ilaçtır. Bununla birlikte yüzde soğuk ter de görünebilir. Solukluk gezinirken, çabayla ve hatta dinlenirken kendini gösterir. Göğsü öne doğru eğerek nefes almak daha kolaydır. Göğüste kesmek ve ıslık çalmak da nefes darlığına neden olabilir. Yetersiz, köpüklü ve zahmetli olan günah çıkarma ortaya çıkabilir.

4. Lobelia Inflata – Hafif Egzersizden Nefes Darlığının ortaya çıktığı yer

Lobelia Inflata, hafif bir eforla solukluğun ortaya çıktığı amfizem için son derece yararlıdır. Soğuğa giriş aynı şekilde solukluğu bozar. Buraya gitmek ve onların adımları da aynı şekilde solukluğa yol açar. Göğüste boğulma ve tamamlanma izlenimi mevcuttur. Solunum parseli, yukarıdaki belirtilerle kuru hissediyor.

5. Silicea – Hızlı Yürürken Nefes Darlığı İçin

Silicea, bireylerin hızlı gezinirken solukluk yaşadığı amfizem vakalarında kabul edilir. Solukluk da aynı şekilde eğilirken ve sırt üstü yatarken hissedilir. Göğüste kesilme ve dokunma da ortaya çıkıyor. Hack gece gündüz devam eder. Hack ile cömert bir keşif ortaya çıkabilir. Mukustan kötü bir koku gelebilir.

6. Carbo Veg – Nefes darlığı, Öksürük ve Bol Kestirim İçin

Carbo Veg, nefes darlığı, kesilme ve bol balgam çıkarma ile birlikte amfizem için kusursuz bir ilaçtır. Hack, acımasız büyülerle ortaya çıkıyor. Bilgisayar korsanlığı sırasında vücut sıvısı parçaları kesilir. Beklenti yeşilimsi, sarı, toprak rengi veya cüruflu olabilir ve yoğun, kalındır. Gezinirken rüzgarlık ortaya çıkıyor. Tam bir sandık devreye giriyor.

7. Hepar Sülfü – Dispne, Öksürük ve Sarı İçin Fetid Beklentisi

Hepar Sülfür, nefes darlığı, kesilme ve sarımsı faul ekspektorasyonu ile birlikte amfizem için harika bir ilaçtır. Beklenti cüretli, cömert ve kararlı olabilir. Endikasyonlar genel olarak virüs havasında kötüleşecek ve yürekten sarıldığında iyileşecektir.

8. Fosfor – Bronşitli Amfizem İçin

Fosfor, bronşite giden amfizem durumlarında yardım sunar. Göğüste tamamlanma ve ağırlık ile giden rahatsız edici nefes var. Korkunç teslimiyet nefes darlığı ile gider. Arada bir kanla izlenen sarı veya grimsi vücut sıvısının balgamını gösteren bir kesik ortaya çıkıyor. Tatlı, sert veya keskin bir tadı olabilir.

9. Ipecac – Yaşlı Yetişkinlerde Amfizem İçin

Ipecac, düzenli talep Rubiaceae’nin Cephaelis ipecacuanha bitkisinin kurutulmuş tabanından oluşturulmuştur. Ipecac’ın yaşlı bireylerde amfizemi tedavi ettiği açıkça gösterilmiştir. Ipecac gerektiren vakalarda kesikli nefes darlığı vardır. Zahmetli nefes alma, hafif egzersizden ortaya çıkar. Göğüs kötü muamele görüyor. Göğüste titreme ve hırıltı da aynı şekilde hissedilir. Göğüste sorunlu bir şekilde balgam çıkaran aşırı vücut sıvısı var.

10. Digitalis – Kalp Şikayetiyle Birlikte Amfizem İçin

Digitalis, normal istek Scrophulariaceae’nin yüksükotu adıyla bilinen Digitalis purpurea bitkisinin yapraklarından oluşturulmuştur. Digitalis, kalp rahatsızlığına giden amfizem vakalarında geleneksel tedavinin yanı sıra güçlü bir yardım için kullanılabilir. Digitalis’e ihtiyaç duyan birey, derin nefes almak için sürekli bir özlemle nefes darlığına sahiptir. Sarı reçel benzeri vücut sıvısı balgamına sahip bir hile var. Protestolar yürüyüşe çıkarak rahatsız oluyor ve tamamen sakin bir şekilde yatarken yatışıyor.