5 interessante feiten over vertalingen in het Nederlands

De Nederlandse taal heeft meer dan 20 miljoen sprekers. Het is zeker geen gemakkelijke taal. De constructie van de woorden, de uitspraak ervan is moeilijk. De taal lijkt te zijn ontstaan ​​uit het Neder-Frankense dialect van Nederduits, maar in de loop der jaren heeft het Nederlands zijn eigen dialect bedacht. Laten we eens kijken naar enkele van de interessante feiten van deze taal.

1. Nederlandse taal gebruikt veel medeklinkers

Dit is de enige taal pe r haps waarin het gebruik van medeklinkers veel in één woord is. Dit maakt het ook moeilijk om vandaar uit te spreken. Het is voor Nederlanders geen verrassing om angstschreeuw te zeggen, wat ‘schreeuw van angst’ betekent. Slechtstschrijvend is een ander voorbeeld dat slechtst schrijven betekent. Nederlanders hebben duidelijkheid in hun spraak door het verdraaien van de tong voor het uitspreken van de medeklinkers in de woorden. Dit is een van de redenen waarom aanbieders van Nederlandse vertaaldiensten hoog worden betaald.

2. Een woord zonder vertaling [1] .

De meeste talen in de wereld hebben een gelijkwaardige of dezelfde vertaling. Of het nu Spaans, Arabisch, Russisch of Duits is, maar als het om het Nederlands gaat, zijn er woorden die geen letterlijke vertaling hebben, zoals ‘Gezellig’. Het kan in veel talen voor veel mensen veel betekenen. Heeft echter niet een bepaalde betekenis. Het kan betekenen dat je hartelijk, vriendelijk, gelukkig etc. bent.

3. Engelse woorden zijn afkomstig uit het Nederlands [2]

Het Nederlands heeft veel van de Engelse woorden beïnvloed om over te nemen. We zijn zo gewend om die woorden te zeggen dat we ons niet realiseren dat we eigenlijk Nederlands spreken. Laten we echter snel de volgende woorden van Nederlandse oorsprong bekijken.

Engels – Nederlands

· Bamboe- bamboe

· Kassamedewerker

· Coleslaw-koolsla

· Drugsdrogue

· Wafels- wafel

· Landschaps- landschap

En nog veel meer van dergelijke woorden.

4. Het alfabet in de Nederlandse taal [3]

Voor veel van de vreemde talen is het gemakkelijk te lezen en te leren dankzij de alfabetische indeling. De uitspraak van de woorden kan gemakkelijk worden gemaakt. Als het echter om de Nederlandse taal gaat, zijn er maar weinig letters die hetzelfde klinken als die van het Engels en Nederlands. Ze zijn s, f, h, b, d, z, l, m, n, o, q

Maar meestal- A (ah), C (zeg maar) E (ay), G (khay), J (yay), K (kah), P (pay) Q ( kew) R (lucht) T (tay) U (ew) V (vay) W (manier) X (eeks) Y (ee-grek) die verschillend zijn.

Dit is de reden waarom er veel vraag is naar Nederlandse vertaling dienstverleners .

5. Het langste Nederlandse woord [4]

Het woord Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedenplan betekent ‘voorbereidende activiteitenplan voor een kindercarnavalstoet’. Dit woord heeft 53 letters. Dit woord maakte zoveel indruk dat het in het Guinness Book of World Record van 1996 werd gevonden met de vermelding ‘het langste Nederlandse woord’.

Er is een veeleisende ruimte voor Nederlandse sprekende taal en Nederlandse vertaling dienstverleners. Star Group of Translators biedt met uiterste precisie en foutloze vertaaldiensten. Deze taal heeft zeker geduld nodig. Zijn rijkdom zou ervoor moeten zorgen dat je er verliefd op wordt.