11 Koninkrijksmachten tot redding

De vrouw en man van God hebben gewillig hun eigen duisternis overgeleverd aan de Onbevlekte Ontvangenis van het Leven. Hij en zij werken elke dag aan een dagboek met onderzoek en de 11 Koninkrijksmachten om waar te nemen met hun geest en hart en intuïtie van opkomende zielen .. inzien dat alles wat in henzelf zit, transmutatie nodig heeft.

The 6th Kingdom Power of Inquiry .. met zijn ele m ents van Journaling in het gebruik van de Mirror of Veils, en zijn bekrachtiging om te leren de tarwe te scheiden van het kaf en het kaf .. alleen zij zullen voorwaarts gaan in de Progressive Ascendancy of Personality.

En, terwijl jullie opstijgen in deze Heelheid waarvan ik ben … en terwijl jullie deelnemen aan de zuurmakende en vergeestelijkende en levendmakende kracht van deze Heelheid van het leven … zo zullen jullie gezuiverd en geïntegreerd worden als persoonlijkheid … en jullie beslissingen in het leven zal zijn als één wil en één agenda en één impuls in je leven.

… gij zult uzelf kennen in deze Heelheid … de Totaliteit van het Christine Bewustzijn zal zich in u uitbreiden … waardoor u een koningin en een koning wordt … meester over al uw kortstondige omstandigheden en de indirecte verschijningen van uw omgeving.

Terwijl het vleselijke zelf verblind blijft door materialiteit en minder driften en verlangens .. merkt de Christos man en vrouw zichzelf op in kracht en vertrouwen en overtuiging en sterke punten van elke soort door Gods genade en vergeving.

Ze erkennen de Universele Vader als Degene die geeft en doet en handelt in al het goede, waarachtige en schone.

Michael van Nebadon
De stad van Christus Michael
https://twitter.com/TheCityOfChris1/status/1152908037620846592?s=07